Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till Baksjöliden!
   Hem Aktuellt Gästbok Kalender Foton Anslagstavla
Navigering
    ::   Hem 
    ::   Byaföreningen 
    ::   Historia 
    ::   Boende/Mötesplatser 
    ::   Fiske 
    ::   Badplatser 
    ::   Leder och sevärdheter 
    ::   Sevärt i närområdet 
    »   Protokoll mm från Byaföreningen 

Vädret Baksjöliden

Hemsideansvarig 

Laila Engman

 


Visa större karta

Baksjölidens Byaförening

Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2017

Sammanträdesdatum 2018-03-24

Närvarande: Martin Engman, Laila Engman, Ingrid Fransson, John-Erik Fransson, Mikael Fransson, Nicklas Fransson, Bror Lidberg, Sven-Olov Nyström, Per Nordström, Eva Strömberg, Magnus Strömberg

§1. Nicklas Fransson öppnar mötet.

§2. Kallelsen godkänns av mötet.

§3. Röstlängd fastställs av mötet.

§4. Dagordningen godkänns av mötet.

§5. Till mötesordförande väljs Nicklas Fransson.

§6. Till mötessekreterare väljs Laila Engman.

§7. Till justerare väljs Mikael Fransson och Sven-Olov Nyström.

§8. Verksamhetsberättelsen behandlas. Bilaga 1.

§9. Räkenskapsåret redovisas. Bilaga 2.

§10. Revisorerna Magnus Strömberg och Per Nordström godkänner årsredovisningen.

§11. Balans-och resultaträkning fastställs.

§12. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§13. Mötet beslutar att ett arvode på 4000 kr ges till styrelsen att fördela till den eller dem i styrelsen som på uppdrag utför arbete.

§14. Till föreningsordförande, tillika firmatecknare för 1 år, väljs Nicklas Fransson 770724-8535.

§15. Till föreningssekreterare för 2 år väljs Laila Engman.

§16. Föreningens kassör, tillika firmatecknare Ingrid Fransson 530304-8535, kvarstår kommande verksamhetsår.

§17. Eva Strömberg kvarstår som styrelseledamot kommande verksamhetsår. Martin Engman väljs om som styrelseledamot för 2 år. Till styrelsesuppleanter väljs Per Nordström för 1 år och Mikael Lundberg för 2 år.

§18. Till revisorer väljs Magnus Strömberg och Erik Nyström. Till revisorsuppleant väljs Mikael Fransson.

§19. Till valberedning väljs Magnus Strömberg och John-Erik Fransson. MS är sammankallande.

§20. Till ombud för kontakter med kommunen och andra föreningar väljs Nicklas Fransson.

§21. Medlemsavgiften beslutas förbli densamma, 50 kr per person och år. Den anmodas vara betald senast 30 april.

§22. Inga motioner och förslag har inkommit till styrelsen detta verksamhetsår.

§23. Styrelsen hänskjuter följande frågor till årsmötet:

  • Styrelsen begär utökat ekonomiskt mandat från 5 000 till 10 000 vilket beviljas av mötet.
  • Styrelsen begär mandat att utföra ombyggnationer i Byastugan förutsatt att bidrag beviljas från Boverket. Ombyggnationerna omfattar: sänkning av tak i samlingslokalen med 90 cm och i samband med denna översyn av ventilation, byggande av tak över altanen, byte av fönster som fortfarande inte är utbytta, installation av mulltoa el dyl i anslutning till samlingssalen. Offerter är begärda från 3 företag. Mötet beslutar att styrelsen förbereder ärendet och att extrastämma utlyses där det slutgiltiga beslutet tas.
  • Styrelsen preciserar ”budkavle” som hemsida, e-mail och anslag på byns anslagstavlor vid kallelse till föreningsstämma. (§13 i stadgarna). Stadgeändring beslutas vid ovan nämnda extrastämma.
  • Styrelsen föreslår att den öppna spisen (attrapp) i samlingssalen bortmonteras för att öka scenutrymmet. Mötet stödjer detta förslag.

 

 

  • Styrelsen föreslår att byn samordnar skrotinsamling där förtjänsten

tillfaller byaföreningen. Mötet stödjer detta förslag. Laila Engman samordnar. Önskvärd tid augusti.

§24 Övriga frågor:

  • ”Kvarnkallen” har ruttnat och måste repareras. John-Erik Fransson har kontaktat Länsstyrelsen och Länsantikvarien. Reparationen kostar enl offert 36.000 exkl moms . För detta söks bidrag hos Länsstyrelsen. Reparatören vill dessutom ha viss assistans. Länsantikvarien debiterar 15.200 inkl moms vilket bekostas av Länsstyrelsen. Byaföreningen har fullmakt från SVEAskog  som äger kvarnen att handha ärendet och ansöka om bidrag. Mötet beslutar att kvarnkallen ska repareras och att John-Erik Fransson fortsätter med ärendet.
  • Mötet beslutar att de som vill ha ett skidspår inte ska dra det på skoterled.

 

§25 Ordföranden avslutar årsmötet.

 

Nicklas Fransson, ordförande                         Laila Engman, sekreterare

 

Sven-Olov Nyström, justerare                        Mikael Fransson, justerare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorer
Danielssons Ko & co
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Timra I Åsele
Lindero Lantbruk
Hälla 50 tals Café
Roger Josefssons Åkeri
Näslunds Väg AB
Lappvärket AB
JTR Lining
Studieförbundet vuxenskolan
Holmgren Bygg AB
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Edströms Åkeri
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Romby´s i Lomsjö
Björnes Måleri & Golv
Arvid Eckerskog Firma
Lappmarksbonden
  Åsele byaportal © 2022 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT