Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till Lögda!
   Nyheter Dokumentarkiv Fotoalbum Kalender Gästbok
Navigering
    ::   Hem 
    ::   Lögda bys hemsida 
    ::   Fiske 
    ::   Boende 
    ::   Historier från Lögda 
    ::   Jubileum 1962 
    ::   Kulturplatser 
    ::   Lögda Aktuellt 
    »   Historiska dokument 
      :: Salmon Persson
      :: Levnadsöde
      :: Lögda by 1762 - 1806.
      :: Åldersbedömning av gamla hus
      :: Brev till kungen
      :: Födoråd
      :: Skogen som inkomstkälla
      :: Bryngel Larssons födorådskontrakt
      :: Lögdalandet
      :: Ägodelning
      :: Husbehovsvirke
      :: Kvarnar i Lögda
      :: Utfartsvägar
      :: Från Lappskatteland – Nybyggarland till Utboland.
      :: Historik Lögda byväg
      :: Skolundervisningen
      :: Skatter och Dagpenningar
      :: Silängar
      :: Historisk dokumentation
      :: Mårten Pers
      :: Mästerverk i sten
      :: Avvittring och lagaskiftesförrättning i Lögda
      :: Samfält
      :: Träpatronernas entrè
      :: Den stora omdaningens tid i Lögda
      :: Flottning på Lögdasjön
      :: Familjer vid skattläggningen 1882
      :: 1800-talets nyodlingar
      :: Snöskärmar
      :: Myrtaget på Stormyren
      :: Rödningar och rödningsland
      :: Lögdasjöns reglering , historiskt vattenbruksavtal 1913
      :: Lögda Folkhögskola
    ::   Textilt collage "Vy över Lögda by" 
    ::   Missionsfesten 
    ::   Studiecirkeln 
    ::   Lögdasjön runt 
    ::   Befolkningsutveckling 
    ::   Bredband till byn 
    ::   Beställning lögdaboken 
Eskil Hedman


91993 Fredrika
Tel: 070-3341057

klart.se

Besök sedan 1 Nov 2010
21150
Historisk dokumentation

Jon Jonsson , 1838-1903 bonde i Lögda.
Kommunal förtroende man, fjärdingsman mfl uppdrag inom rättsväsendet .
Jon Jonsson efterlämnade anteckningar som ger värdefull upplysning om levnadsvillkoren vid tiden, senare delen av 1800-talet.

Dränglön 1881 75 kronor för året.
Piglön 1889 35 ”
” 1890 40 ”

År 1886 72 mansdagsverken sommar och höst 72 kronor.
” 1890 1 ” i tröskning 1 kr.

År 1881 Fredrika sockenmän 3 förrättningsdagar Åsele a 3 kronor summa 9 kr.
Skjuts till Åsele 6 ¾ mil a 1:60 summa 10:20 kronor
” hem från Åsele 10:20 kronor

År 1884 Contant till Sundsvallsbanken 530 kronor, postporto 1:02 kronor.

År 1896 En resa Lögda - Tallsjö för att delgiva F.D Paulsson, S.W Paulsson och E. Alb Danielsson. Skjuts fram och åter 5,8 mil a 1:60 9:20 kronor.
Till Edman såsom biträde 1:50 kronor.


Märta Sjöberg, född Bäcklund är fotograf och ägare av fotot på hennes farfar Robert Bäcklund.

Med kännedom om teknikutveckling och förändrad infrastruktur som skett från tiden i slutet av 1800-talet och 200 år framåt i tiden inser man snart det svåra i att sia om långsiktiga skeenden. För Lögda by som grundades 1762 skulle det dröja 150 år innan landsväg med framkomlighet för motorfordon var ordnat.. Åren 1897-1900 byggdes och färdigställdes landsvägen ”Fredrika kyrka-Vestermyrriset”. Innan var det gångstigar och knaggliga kärrvägar som var transportleder för varor och för folk att ta sig fram på mellan orter. Att kommunicera med varandra skedde med bud långt in på 1900-talet.
Telefonen kom till Fredrika 1912.
När Jon Jonsson som boutredare vid ett dödsfall skulle delge borättsdelägare bosatta i Tallsjö information om utredningen, blev kostnaden för resan mycket större än kostnaden för arbetet med boutredningen.
Relationen mellan arvoden för 3 kommunsockenmäns förrättning i Åsele à 3 kronor per dag summa 9 kronor och resan för dessa mellan Åsele och Fredrika tur och retur som år 1881 kostade 20:40 var nog inget som bekymrade den ansvarige utbetalaren på kommunen.
I dag tar det bråkdelar av sekunder att nå varandra med information oavsett man bor i Lögda eller Peking. Varor och produkter fraktas mellan kontinenter utan att kostnaden i slutledet avsevärt fördyras.
Priset för framstegen ter sig i dag som en stor global miljöförstöring och i 200 års perspektivet vet vi inget. Med bilden på en miljövänlig transport av hö utförd av Robert Bäcklund född 1864,kan vi skänka den generationen en tacksam tanke över att vi i dag kan andas en någorlunda frisk luft.

Nils Lövgren
Sponsorer
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Björnes Måleri & Golv
Holmgren Bygg AB
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Romby´s i Lomsjö
Danielssons Ko & co
Lappmarksbonden
Näslunds Väg AB
Studieförbundet vuxenskolan
Hälla 50 tals Café
JTR Lining
Roger Josefssons Åkeri
Arvid Eckerskog Firma
Lappvärket AB
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Lindero Lantbruk
Edströms Åkeri
Timra I Åsele
  Åsele byaportal © 2021 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT