Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till SANDSJÖ / Lillögda!
   Nyheter Kalender Fotoalbum Dokumentarkiv Gästbok
Navigering
    ::   Hem 
    ::   Stöd Byaföreningen 
    ::   Byns historia 
    ::   Lillögda 200-år/1984 
    ::   Karta från 1927 
    ::   Skolan i byn 
    »   Sandsjö By 
      :: Bybor från 40/50-talet
      » Tillkomst av väg Sandsjö - Lillögda
    ::   Siksjö skola 
    ::   Affärslivet i byn 
    ::   Tankar kring miljö 
    ::   Kapellet 
    ::   Lillögdakören 
    ::   Utflyktsmål 
    ::   Fiske 
    ::   Jakt 
    ::   Vindkraft 
    ::   Idrotten i byn 
    ::   50 - talsbilar 
    ::   Veterantraktorer 
    ::   Tidningsurklipp 
    ::   Visor/Dikter 
    ::   Berättaren Edvin Mellgren 
    ::   Gamla berättelser 
    ::   Sandsjömordet 
    ::   Gammola 
    ::   Övre Lögdeälvens FVO 
    ::   Försäljning av jaktkort/småvilt 
    ::   Allemansleder runt byn 
    ::   Brandtornet från 70-talet 
    ::   Gästbok 
    ::   Boende 
    ::   Information från Styrelsen/Byaföreningen 

KONTAKT

Kjell Domeij
Lillögda 406
919 92 Åsele
Tel: 070-233 41 35
kjelldomeij11@hotmail.com

Lillögda Byaförening

Handelsbanken
Konto 6251-282 105 751 

Bankgiro:447-6958

 

ÅSELE.NU

Fiskekort

ifiske.se

 

 

Lillögda/Sandsjö Facebooksida

Besök sedan 1 Nov 2010
32023

Vägar

De första nybyggarna i Åsele hade i likhet med sina yrkesbröder i det övriga av Norrlands inland ytterst små anspråk på vägar och samfärdsel. Vintertid gjorde kylan sjöar och vattendrag samt myrar och sankmarker farbara. Kom snön tidigt på hösten, innan kölden fått utföra sitt verk, kunde det visserligen uppstå svårigheter, men man fick isåfall vänta tills det blev kallt och då trampa sig väg, som sedan blev farbar med häst. Om snön blev mycket djup, försågs hästarna med trugor på fötterna, vilket inte var så vanligt nere i skogslandet. Man höll ordentliga vintervägar öppna i största möjliga utsträckning. På sjöar och myrar var det ofta olämpligt att ploga, varför man i stället tillgrep metoden att packa snön med vältar eller bultar som man sade. Detta var vanligt i norra delen av socknen upp mot Stöttingfjället även sedan landsvägen Åsele - Lycksele kommit till.

Sommartid rodde man längs sjöar och åar. Förbi forsarna drog man båtarna, om man inte hade sådana vid varje sel. Lögdeälv och Gideälv utgjorde utmärkta roddleder. Ännu mot slutet av 1800-talet betraktades en bra roddled som god ersättning för väg.

Man kunde visserligen icke ta sig fram med båt överallt, men då fick man gå till fots och bära sina bördor på ryggen, i mes om det gällde stora bördor, eljest i en kont flätad av näver. På myrarna lades spänger av bilade stockar. Sådana finns ännu kvar på på några ställen inom de väglösa områdena.

Tillkomsten av väg mellan Sandsjö - Lillögda

År 1920 beslöt vägstämman begära undersökning för anläggning av väg från Sandsjö till Lillögda. Beslutet synes icke ha föranlett någon åtgärd, ty sommaren 1923 remitterade länstyrelsen till vägstyrelsen för yttrande, en från byamännen i Sandsjö inkommen begäran om undersökning för anläggning av ödebygdsväg nyssnämnda sträcka. Vägstyrelsen framhöll att det vore bättre bryta väg från Sandsjö till lämplig punkt på den planerade ödebygdsvägen till Västansjö. Dessutom borde utfartsvägen anläggas från Kåkarberg till Lillögda. Vägstämman beslöt begära förordnande för kompetent personal att upprätta alternativa planer för de olika sträckningarna. Länsschaktmästare August Falkén, som förordnades att verkställa denna undersökning, fann att kostnaderna skulle bliva ungefär lika stora för de båda sträckningarna. Terrängförhållandena efter Lögde älvdal var nämligen så mycket bättre att det uppvägde det längre avståndet till Lillögda. Han förordnade därför detta alternativ och vägstämman beslöt att anlägga vägen som utfartsväg.

Arbetet påbörjades sommaren 1930 och var färdig hösten 1932. Vägens längd blev 15,5 km och anläggningskostnaderna uppgick till 55.149 kr. I företaget ingick bro över Storbäcken.

Källa: Åsele Sockenhistoria/Red. Karl Fahlgren

Sponsorer
Arvid Eckerskog Firma
Näslunds Väg AB
Romby´s i Lomsjö
Hälla 50 tals Café
JTR Lining
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Lappvärket AB
Edströms Åkeri
Lappmarksbonden
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Björnes Måleri & Golv
Timra I Åsele
Studieförbundet vuxenskolan
Holmgren Bygg AB
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Lindero Lantbruk
Roger Josefssons Åkeri
Danielssons Ko & co
  Åsele byaportal © 2020 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT