Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till SANDSJÖ / Lillögda!
   Nyheter Kalender Fotoalbum Dokumentarkiv Gästbok
Navigering
    ::   Hem 
    ::   Bli medlem i Byaföreningen 
    ::   Byns historia 
    ::   Lillögda 200-år/1984 
    ::   Karta från 1927 
    ::   Skolan i byn 
    ::   Sandsjö By 
    ::   Siksjö skola 
    ::   Västansjö skola 
    ::   Affärslivet i byn 
    »   Tankar kring miljö 
    ::   Kapellet 
    ::   Lillögdakören 
    ::   Utflyktsmål 
    ::   Fiske 
    ::   Jakt 
    ::   Vindkraft 
    ::   Idrotten i byn 
    ::   50 - talsbilar 
    ::   Veterantraktorer 
    ::   Tidningsurklipp 
    ::   Visor/Dikter 
    ::   Berättaren Edvin Mellgren 
    ::   Gamla berättelser 
    ::   Sandsjömordet 
    ::   Gammola 
    ::   Övre Lögdeälvens FVO 
    ::   Försäljning av jaktkort/småvilt 
    ::   Allemansleder runt byn 
    ::   Brandtornet från 70-talet 
    ::   Gästbok 
    ::   Boende 
    ::   Information från Styrelsen/Byaföreningen 

KONTAKT

Kjell Domeij
Lillögda 406
919 92 Åsele
Tel: 070-233 41 35
kjelldomeij11@hotmail.com

Lillögda Byaförening

Handelsbanken
Konto 6251-282 105 751 

Bankgiro:447-6958

Fiskekort

ifiske.se

 

 

Lillögda/Sandsjö Facebooksida

 

Hyr f.d träkapell i naturskön miljö

Besök sedan 1 Nov 2010
38984

Valter Bergström som busschaufför-bilden från 40-talet

.

Vid byns tillkomst i slutet av 1700-talet var ordet miljö ett okänt begrepp för byborna. De flesta innevånare som bosatte sig på byn såg närmast till sina försörjningsmöjligheter. Enligt dåtidens bedömning fanns det inte några miljöproblem. Det var enbart en klar och frisk natur som kunde skönjas, vilket även sågs som något naturligt.

Utvecklingen skapade dock så småningom konsekvenser. Allt eftersom bostadshus kom till ökade röken från skorstenarna. Även detta sågs som naturligt och hade ingen inverkan på byns natur.

I takt med den allmänna utvecklingen ökade bl.a motoriseringen i landet. Detta spred sig allt längre till inlandet och nådde till sist även vår by.

Det enda skälet härtill var den allmänna vägens tillkomst. En förbindelselänk mellan tätorterna Åsele och Lycksele. Den väsentligaste förändringen för byn var dock motoriseringen inom skogsbruket. Det gällde båda lastbilar och traktorer men även en utökad personbilspark och sedermera även skoterfordon. Samtidigt kom även nyttjandet av motorsågen som en naturlig del inom skogsbruket.

Den stora miljöboven blev motorsågen för nyttjaren fick alltid finnas i det rökmoln som bildades kring trädets rot och där luften var otjänlig att andas in. Det var ofrånkomligt att andas in denna rökblandade luften vilket i efterhand skapade många hälsoproblem. Själv tjänstgjorde jag som trädfällare i tre säsonger. Mig veterligt har jag dock inte drabbats av några bestående men vilket jag har att tacka min uppgift som timmerkörare med häst efter varje trädfällarsäsong.

När oljan kom begränsades konsekvenserna av vedeldningen för uppvärmning av husen, men även den hade/har stora skadeverkningar. Eluppvärmning är en miljömässig fördel om elen kommer från vind eller vattenkraft men den medför höga kostnader.

Numera har jord- och bergvärme fått intåg i våra hem och vår by vilket bl.a bidrar till en stor bekvämlighet samt att den har stora miljömässiga fördelar.

Under de senaste åren har malmförekomster blivit bekanta även inom vår hemby främst gäller det uranfyndigheter som är belägna ca 3km i sydvästlig riktning från byn och i anslutning till Lögdeälv. Provborrningar som utförts i flera omgångar och i stor omfattning lär visa på en riklig mängd? Dessa skapar i vår by stora orosmoln inför framtiden. Vad konsekvenserna blir vet vi inte men människorna är oroliga och ställer sig frågan – vad kommer att hända och kan vi leva och bo kvar i denna vackra miljö? Framtiden får utvisa om det blir ökade sysselsättningsmöjligheter och därmed någon form av trygghet eller om det enbart medför en utdöende hembyggd p.gr.a de stora miljörisker som finns kring brytning

av uran.

Skogsarbetarna Einar Eriksson och Erik Nordin.

.

Dessa tankar har formulerats av Valdemar Bergström Lillögda/Lycksele. En av hans stora intressen var att skriva och berätta om sin uppväxt och sin hembygd. Han ville att kommande generationer skulle få ta del av hans berättelser och få beskrivet hur människor levde och verkade i samklang med naturen.

Sponsorer
Näslunds Väg AB
Romby´s i Lomsjö
Lappvärket AB
Hälla 50 tals Café
Danielssons Ko & co
Björnes Måleri & Golv
Lappmarksbonden
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Roger Josefssons Åkeri
Arvid Eckerskog Firma
Timra I Åsele
Holmgren Bygg AB
JTR Lining
Edströms Åkeri
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Lindero Lantbruk
Studieförbundet vuxenskolan
  Åsele byaportal © 2022 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT