Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till Sörnoret!
   Nyheter Dokument Kalender Fotoalbum Gästbok
Navigering
    ::   Hem 
    »   Byn 
      :: Historik
      :: Byastugan
      » Byaplan
      :: Div bilder
    ::   Uthyrning av byastugan 
    ::   Sevärdheter 
    ::   Aktiviteter 
    ::   Gårdarna i byn 
    ::   Övrigt 

Dan-Åke Persson
Sörnoret
91991 Åsele
Tel: 0768452993 

Byålderman: 
Urban Ekskär

Besök sedan 1 Nov 2010
8289

Sörnoret Byaplan 2007
Vid ett byarådsmöte erbjöds byarna att göra en byaplan. Samtliga Sörnoretbor inbjöds skriftligen till ett informationsmöte som hölls av Egon Persson Vuxenskolan 20070201.
Intresserade deltagare träffades ett antal gånger vilket resulterade i ett utskick till byborna där man gavs möjlighet att lämna synpunkter på den första delen av byaplansmaterialet. När utskicken återkom till kursdeltagarna sammanställdes materialet och än en gång fick byborna möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på arbetet. Den färdigställda byaplanen har levererats till samtliga bybor och finns även tillgänglig på Sörnorets hemsida och i Byastugan.
Byaplanen kommer årligen att uppdateras vid Sörnorets Intresseförenings årsmöte.

Byn idag
Sörnoret har 19 bofasta invånare, 17 vuxna och 2 barn. Genom inflyttning har befolknings- siffrorna varit ganska konstant de senaste åren. Skolbil har åter börjat trafikera byn. I samband med inflyttning har även ett företag etablerats. Byn har fem föreningar varav byaföreningen är den största med cirka 60 medlemmar. Den tillkom på 90-talet när byn behövde en samlingslokal och bagarstuga. Föreningen möjliggjorde uppförandet av byastugan som idag används till samlingslokal av byborna, tunnbrödsbakning samt uthyrning till jägare, turister, sommargäster och marknadshandlare. ”Våffeldagen” och ”Offerhällsdagen” är arrangemang som årligen återkommer i byn.

Fritid och kultur
Byns största attraktion är Offerhällan, en gammal samisk offerplats som ligger på Bergvatten-berget. Intresse föreningen har i ordningsställt en rastplats med vindskydd, stängsel och dass. Berget beskrivs som ett av Sveriges mäktigaste klippa av erfarna bergsklättrare. Föreningen har även ordningsställt en gång och cykelväg till byns badplats, här finns också vindskydd och grillplats. I närheten av byn finns Skavtjärnen där byns fiskevårdsförening varje år planterar ut ädelfisk. Fiskekort finns till försäljning. En gammal dansloge kallad ”Nisseborg” används sommartid för bybor och sommargäster. Ett antal minnes och utflyktsplatser finns runt om byn.

Historia
Sörnoret har varit en jord och skogsbruksby men idag finns inget verksamt jordbruk kvar. Landskapet hålls fortfarande öppet. Byn har tidigare haft affär, skola och postbrevbärare. Vägen till Åsele byggdes 1936 och bron över Gällarbäcken byggdes 1938. Elströmmen kom 1937 och telefon till de flesta hushållen installerades 1952. Vägbelysning tillkom 1964. En stor omvälvning skedde när kraftverket byggdes i Västernoret och forsarna runt byn tystnade. Fisket blev inte detsamma som förr.

Infrastruktur
Vägen till Sörnoret är allmän väg och sköts av vägverket. I byn finns byaväg och skogsbilvägar som bland annat leder till Gafsele och Lomsjö. Byn saknar kommunalt vatten och avlopp men kommunal sophämtning och lantbrevbärning finns. Byn saknar bredband. Mobil, data, tv kommunikation fungerar dåligt.

Sociala kapitalet
Byn samarbetar med studieförbunden, kommunen och Byarådet. Det finns olika kompetenser bland invånarna, bland annat inom hantverk, skogsbruk, jordbruk, jakt, fiske och turism.

Offentliga tjänster
Hemtjänst kan erhållas medan andra omsorger hänvisas till Åsele tätort.

BYAPLANERING

BYNS MÖJLIGHETER
Bättre marknadsföring
Skapa trivsel och tillgänglighet
Uppmärksamma bergsklättringen
Bättre skyltning i byn

BYNS STYRKOR
Byastugan
Byaföreningen
Offerhällan
Badstrand med cykel och gångväg
Sörnoretboken
Nyckelbiotopskyddad mark
Turistföretag
Ädelfiske
Bastu
Bra samarbete
Att behålla en god byaanda
Ett antal utflyktsmål runt byn
Våffeldag
Bjudningsdans Nisseborg
Årlig höstfest

BYNS SVAGHETER
Byastugan ej handikappvänlig
Dålig Data Tele Mobilkommunikation
Få invånare
Dålig väg från Åsele

BYNS HOT
Att de flesta blir sommarboende
Att landskapet inte hålls öppet
Dåligt vägunderhåll

VILKEN ÄR DEN ÖNSKVÄRDA FRAMTIDEN FÖR BYN ?
Att den goda byaandan lever kvar
Bättre kommunikationer, bredband nödvändigt
Att landskapet fortsätter hållas öppet
Att nuvarande service bibehålls
Att OFFERHÄLLAN uppmärksammas i kommunens marknadsföring
Utveckla OFFERHÄLLAN och ta vara på det samiska inslaget
Naturrum
Ökad inflyttning
Skid och vandringsväg med övernattningsstuga
Handikappanpassa sista delen av badstrandsvägen.

Sponsorer
Studieförbundet vuxenskolan
Holmgren Bygg AB
Lindero Lantbruk
Roger Josefssons Åkeri
Romby´s i Lomsjö
Björnes Måleri & Golv
Hälla 50 tals Café
Arvid Eckerskog Firma
JTR Lining
Lappmarksbonden
Timra I Åsele
Lappvärket AB
Näslunds Väg AB
Edströms Åkeri
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Danielssons Ko & co
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
  Åsele byaportal © 2022 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT