Anpassa textstorlek    A A A 
Välkommen till Torvsjökvarnar/skogsmuséet!
   Nyheter Kalender Dokumentarkiv Filmarkiv Gästbok Fotoalbum
Navigering
    ::   Hem 
    »   Torvsjö Kvarnar 
    ::   Torvsjö Skogsmuséum 
    ::   Aktiviteter 

Historia kring Torvsjö

Redan för 7000 år sedan fanns det människor runt Torvsjön och den första nybyggaren kom till platsen på 1670-talet. Inlandsbonden var i sitt självhushåll beroende av naturresurserna och de gemensamma aktiviteterna kretsade i mångt och mycket kring vattnet i Kvarnbäcken med allehanda installationer som drivs av just vattnet till hjälp. 

Under 60-talet var hela anläggningen strakt nedsliten och förfallen men via initiativ från byn och Länsarbetsnämnden, Åsele kommun och Västerbottens länsmuseum startades restaureringsarbetet och Stiftelsen Torvsjö kvarnar bildades. 

Anläggningen förklarades som byggnadsminne 1972. 

Under sommarmånaderna anordnas dagliga visningar av kulturområdet med skogsbruksstig, skogsmuseum och utställningar som ger en levande bild av böndernas liv under den aktuella perioden. 

Kafe finns också med lokal matkultur och fika allt närproducerat och hantverksmässigt framställt.

 

Karta över Kvarnbäcken

 

SKVALTKVARN

Den effektivaste formen av vattendriven kvarn. Kvarnhjulet ligger nämligen vågrätt i rännan och kräver därför väldigt lite vatten och liten fallhöjd. De sex skvaltkvarnarna i Kvarnbäcken uppfördes under slutet av 1800- och böjan av 1900-talet då byn samtidigt växte till sju hushåll och omkring 100 bybor. Bröd och fodersöd maldes under vår och höst och så sent som 1937 maldes fortfarande mjöl i Jon-Isaks kvarn.

 
   

Erik Johans Café

 

 
   

Kulturrum

Intill Erik Johans stuga har en ny byggnad smugit sig in vid skogskanten. Den byggdes 1995 för att komplettera området med service- och utställningsutrymmen. Hör möter du en familj i sekelskiftets Torvsjö, vars liv hör samman med jorden, skogen och vattnet - inte minst bäcken. 
På film kan du följa arbetet med kornet, från sådd till färdiggräddad kaka. 
I butiken finns stenmalet kornmjöl, takspån, dalbränd tjära, böcker och souvenirer till försäljning. Flertalet av produkterna är tillverkade efter bäcken.

 

Handikapptoalett finns i kulturrummets entré. 
Handikappramp finns till café och kulturrum.

 

I Erik Johans Stuga serveras kaffe i hemtrevlig miljö.

 

 

   

Tröskverk

 

Tröskningen med slaga ersattes på många håll i Norrland under 1800-talet av tröskningen med hästdragna bultar, parvis kopplade till en tröskvagn. Bultarna slog kornet ur axen på den över loggolvet utbredda säden. På några platser, bl.a. här i Torvsjö, mekaniserades driften (omkring 1860) så att tröskvagnen drevs runt med vattenkraft.

 

Just denna är unik genom att den är den enda vattendrivna slagtröskan i världen som fortfarande är i bruk.

 

Bilden nedan visar funktionen i genomskärning.
1. tröskvagn, 2. överfallshjul, 3. utväxling i trä

 

 
   

Spånhyvel

 

Under 1700-talet började vattendrivna finbladiga ramsågar anläggas i Sverige. Sågramen med ett eller flera vertikalt ställda blad, drevs med stående vattenhjul, vars kraft med en vevstake överfördes till ramen och satte den i rörelse uppåt-neråt. Sågverket här i bäcken anlades omkring 1850.

 

Femtio år senare ersattes ramen med en cirkelsåg och sågningen blev därmed effektivare. Kraftöverföringen skedde med remdrift. I den till sågen anslutna spånhyveln, där takspån hyvlas, kan den äldre kraftöverföringen med vevstake studeras.

 

Nedan ser vi hur sågen och spånhyveln drivs med vattnets kraft.
1. underfallshjul, 2. rem, 3. vevstake, 4. spånhyvel

 

 
   

Skogsbruksstig

1.) Utställning 2.) Basväg 3.) Timmerkoja
4.) Timmerlega 5.) Kolarkoja 6.) Kolmila
7.) Jordkoja 8.) Skogshuggarstuga 
9.) Flottarstuga 10.) Spelflotte

 

 

 

 

 

Sponsorer
Danielssons Ko & co
Scherdins redovisnings & konsultbyrå
Vandrarhemmet Gafsele Hostel
Holmgren Bygg AB
Hälla 50 tals Café
JTR Lining
Romby´s i Lomsjö
Roger Josefssons Åkeri
Lappvärket AB
Lappmarksbonden
Arvid Eckerskog Firma
Camp Lapponia, Vi arrangerar fiske, jakt och naturäventyr i södra Lappland.
Lindero Lantbruk
Timra I Åsele
Näslunds Väg AB
Björnes Måleri & Golv
Studieförbundet vuxenskolan
Edströms Åkeri
  Åsele byaportal © 2021 - byaradet@aselebyar.nu Design o teknik - EZIT